INFORMATIKA

1. ročník

Vyučujúci:

             Ing. Nataša Hutňanová

             RNDr. Renáta Mikitová

             Mgr. Ján Miškanin

             RNDr. Martin Sendek

             Mgr. Peter Čegiň

Obsah vyučovania:

             Vzdelávacie štandardy (pdf)

Ďalšie informácie:

Informatika sa vyučuje podľa nového štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu povinne v prvom a druhom ročníku (1 hodiny týždenne) a v nasledujúcich školských rokoch aj v treťom ročníku (1 hodina týždenne)
Triedy sú delené na štyri skupiny po 8
9 žiakov.

ŠKOLA BUDÚCNOSTI
e-
learningový portál

 

 

- materiály pre študentov 4. ročníka GLS, knižnica výukových programov

(správa portálu, prístupové mená a heslá pre študentov - Ing. N. Hutňanová)