Osobnosti gymnázia                         

prírodovedci    spoločenské vedy    umelci    športovci    pedagógovia-             pane koľko ste dnes zodrali ulíc?

-          dajte pozor tamtá lampa má hryzavé svetlo

-          nevoláte sa náhodou katedrála?

-          a neviete kam ide  táto zemeguľa?

-          pane zajtra sa narodím

-          a keď budem v nebi tak vám zakývam

-          už vás niekedy zjedlo zrkadlo?

-          pane pozrite sa čo robím hrdzaviem na daždi

Napísať takúto báseň je ľahké ale skúste mi odtrhnúť tamto jablko
                                                                                Daniel Hevier

Cesta za úspechom je náročná, ale keď človek odtrhne jablko poznania a ochutná ho,  vdýchne jeho vôňu, ponorí sa do hlbín vedy. Takých degustátorov prešlo  chodbami svojej Alma mater nemálo. Prach spomienok je prchavý. Čas sa nedá zastaviť, ale možno ho Proustovými slovami pohľadať. Vďaka moderným technológiám môžeme zalistovať v pamäti a čerpať informácie od ľudí, ktorí sú medzi nami. Z našich školských lavíc vzišlo veľa vzácnych osobností, ktorí robili a robia dobré meno nielen škole, rodnému mestu, ale i Slovensku v medzinárodnom meradle.

      Poznať týchto vzácnych ľudí pred prahom 70 - tky  školy, z ktorej vyšli do sveta, aby dosiahli relizáciu svojich plánov, je cieľom tohto projektu.

      Projekt je súčasťou webovej školskej stránky. Postupne sa bude dopĺňať informáciami o nových osobnostiach, ktoré sú rozdelené podľa výskumnej činnosti.


Pozn.: Údaje o absolventoch sa budú na tejto stránke postupne upravovať, dopĺňať a aktualizovať

Kontaktná osoba:    

        Mgr. Štefan Matiaš

        e-mail: matias.stefan@pobox.sk